Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Více informací

Zpracování osobních údajů

Tyto podmínky zpracování a ochrany osobních údajů jsou platné od 11. 5. 2023.

Zpracování osobních údajů

 1. Zpracovatel (Správce)
  Monika Adámková, Bělohorská 1653/106, Praha 6, IČ: 66446317, Č.j. ŽO/U1569/2007/Elg, Ev. č. 310006-514120444, V Praze 22. 1. 2007 a Jan Adámek, Bělohorská 1653/106, Praha 6, IČ: 63965194, Č.j. ŽO/0002662/96/Rac, Ev. č. 310006-0266296, V Praze 30.5.1996 (dále jen „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) níže uvedené osobní údaje zákazníků.

 2. Za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány
  1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy (údaje nezbytné pro vyřízení vaší objednávky), nebo z důvodu plnění právní povinnosti
  2. na základě vaší registrace, která slouží pro zjednodušení objednávkového procesu, k získání množstevních slev a k marketingovým účelům (zasílání nabídek, newsletterů apod.)

 3. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány
  1. jméno, příjmení, korespondenční adresa objednávajícího, případně adresa doručení (je-li odlišná)
  2. e-mailová adresa (nezbytná pro poskytování informací o stavu vaší objednávky)
  3. telefonní číslo (nezbytné pro poskytování informací o stavu vaší objednávky
   Zpracování osobních na základě plnění smlouvy

 4. Podrobnosti o obou typech zpracovávaných údajů
  1. Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy
   Pokud si objednáte zboží v našem e-shopu, zpracováváme vaše osobní údaje nezbytné pro vyřízení vaší objednávky, tedy vaše identifikační a kontaktní údaje. Tyto údaje zpracováváme, abychom:
   - s vámi mohli o objednávce komunikovat (potvrzení objednávky, stav objednávky)
   - vám mohli zásilku doručit. Za tímto účelem můžeme vaše údaje předat také našim přepravním partnerům (Česká Pošta, s.p. – IČ: 47114983, Zásilkovna s.r.o. – IČ: 28408306)
   - s vámi mohli komunikovat v případě reklamace, dotazů či obdobných požadavků
  2. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti
   Abychom byli schopni plnit zákonem stanovené povinnosti, jsme oprávněni zpracovávat vaše os. údaje bez nutnosti získání vašeho souhlasu. Jde o zpracování identifikačních a kontaktních údajů, údajů o objednávkách, a to z důvodu dodržování níže uvedených zákonů. Zaúčelem splnění těchto našich povinností zpracováváme vaše údaje maximálně po dobu 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

   zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
   zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
   zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 5. Kdo vaše osobní údaje zpracovává
  Zpracování osobních údajů provádí Monika Adámková a Jan Adámek jako zpracovatel, pro něhož tyto osobní údaje zpracovává společností Vanio Solutions s.r.o., IČ: 01591762 (provozovatel portálu shopas.cz). Žádné ze zpracovávaných údajů nebudou bez výslovného souhlasu zákazníka předány žádné další třetí straně a nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 6. Kontakt na Správce + DPO
  Správce nemá ze zákona povinnost mít DPO (pověřence pro ochranu osobních údajů), je v případě jakýchkoli dotazů třeba kontaktovat přímo správce. Pro tento účel použijte adresu monika@autahracky.cz.

 7. Marketingová sdělení
  V případě, že jste se v našem e-shopu zaregistrovali, mohou vám být zasílány informace o novinkách, či nabídky týkající se výhradně nabídky našeho e-shopu. Tyto nabídky vám mohou být zaslány jak prostřednictvím e-mailu, tak prostřednictvím SMS, či poštou na vaši korespondenční adresu. Zasílání těchto sdělení můžete kdykoli odvolat a to jakýmkoli vám nejpohodlnějším způsobem (e-mailem, telefonicky, písemně na adresu Správce).

 8. Soubory cookies a jejich předávání třetím stranám
  Správce současně využívá na své stránce soubory cookies, které následně předává reklamním a sociálním sítím.
  Některé cookies jsou do vašeho zařízení ukládány přímo z e-shopu. Tyto cookies pomáhají:
  • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami a při opakovaných návštěvách, (např. aby se vám nesmazal košík, abychom vás nežádali opakovaně o e-mail a heslo při přihlášení apod.)
  • zaznamenat, že jste nám udělili souhlas se zpracováním os. údajů dle tohoto dokumentu
  • odstraňovat případné poruchy našeho e-shopu.

  Tyto cookies jsou nezbytné pro správnou funkčnost našeho e-shopu. V případě, že si ukládání cookies ve vašem internetovém prohlížeči zablokujete, nemusí vám náš e-shop fungovat korektně.

  Získané soubory cookies předáváme do aplikací Google Adwords a Google Analytics, které jsou provozovány společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a dále aplikaci Sklik, jejímž provozovatelem je společnost Seznam.cz, a.s., sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČ: 26168685.

 9. Heuréka
  Vaši spokojenost s nákupem současně zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 10. Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů
  Stejně jako my máme práva v jistých výše uvedených situacích zpracovávat vaše osobní údaje, i vy máte řadu práv. Jsou to:
  Právo na přístup k údajům - máte právo se informovat na rozsah, povahu a účel údajů, které o vás zpracováváme, po jakou dobu, jakým způsobem údaje získáváme, jakým třetím stranám je předáváme, kdo je kromě nás zpracovává. Současně máte právo žádat kdykoli kopii zpracovávvaných osobních údajů.
  Právo na vymazání – máte právo kdykoli požádat o vymazání vašich osobních údajů, které zpracováváme. Toto právo však nelze vymáhat v případě, že zpracování vašich osobních údajů je nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.
  Právo na opravu – V případě, že zjistíte, že je kterýkoli z údajů, které o vás zpracováváme chybný, máte kdykoli právo na opravu těchto chybných údajů.
  Právo vznést námitku proti zpracování – jde-li o zpracovávání údajů pro marketingové aktivity, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Vaše údaje přestaneme okamžitě zpracovávat, nebudou-li nezbytné pro splnění našich právních povinností.
  Právo na přenositelnost – máte právo získat od nás vaše námi zpracovávané údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě vámi uděleného souhlasu. Aby bylo možné vám údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje zpracovávané automatizovaně.
  Právo podat stížnost – v případě, že se domníváte, že zpracováváme vaše údaje neoprávněně, nebo v rozporu se závaznými právními předpisy, můžete proti tomuto zpracovávání podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 11. Online platby
  Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.